Om LEJONDANS

Enkel förklaring:
Detta är Lars-Erik Jonssons danssida, LEJONDANS!

Mer utförlig förklaring:
Efter några år av funderingar blev LEJONDANS verklighet i januari 2005 såsom en ytterst personlig liten danswebb. Tanken från min sida var inte att skapa en jättewebb med massor av material för alla dansmänniskor, utan framförallt att skapa en liten webbplats för mig och mina dansvänner.

LEJONDANS har två centrala komponenter, turnéplanen och dagboken. Den förstnämnda var den utlösande faktorn till att jag satte upp webbplatsen, mest för att jag själv ville ha den tillgängligt varhelst jag befann mig. Programmet ("turnéplanen") försöker jag hålla uppdaterat med alla kommande danser som jag anser vara av intresse inom det område jag brukar dansa i, dvs i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Medelpad, Hälsingland, och ibland även utanför dessa områden.

I och med grundandet av LEJONDANS tog även min välkända dansdagbok (till dags dato finns mer än 700 danskvällar dokumenterade) steget ut på nätet. Ursprungsformen i sin klassiskt kaosartade form på orkesterkort fick därmed stå tillbaka för en mer välordnad och samlad form, och jag planerar på sikt att webbifiera även gamla dagböcker.

Med tiden har LEJONDANS växt och nytt innehåll har tillkommit såsom exempelvis gästbok, fotoarkiv, statistik och topplistor. Våren och sommaren 2009 har webbplatsen byggts om helt från grunden och är numera baserad på webbplattformen Drupal 6.0. Våren 2011 fick sajten ett grafiskt lyft genom nya logotypen gjord av Märit Jonsson Design, vilken Janie anpassade och integrerade snyggt i ny header och bakgrund. Hur LEJONDANS utvecklas framöver får framtiden utvisa.

Mer information om mig återfinns på http://lejonsson.se

LEJon
Undertecknad avnjuter en pausfika på Gussjönoret, sommaren 2005
Foto: Sara Norlund